วิธีตั้งเทรด ล่วงหน้า Forex ในโปรแกรม MetaTrader MT4

การกำหนดราคา Buy / Sell ล่วงหน้าใน MT4 และ การนำไปใช้


 Buy Limit
ใช้ในกรณีที่ เราคาดหวังว่าราคาจะขึ้นต่อหลังจากที่ราคามันตกลงมาในระดับราคาที่เราตั้งค่าไว้

ตัวอย่างเช่น  EURUSD ราคาล่าสุดอยู่ที่ 1.2850 เราตั้งซื้อ Buy limit order ล่วงหน้าไว้ที่ราคา 1.2800 (ราคาลดลง 50 จุด)  ถ้าราคาลงมาถึง 1.2800  Order นี้จะถูก Buy ให้โดยอัตโนมัติ
Sell Limit
ใช้ในกรณีที่ เราคาดหวังว่าราคาจะลงต่อหลังจากที่ราคามันขึ้นมาในระดับราคาที่เราตั้งค่าไว้

ตัวอย่างเช่น  EURUSD ราคาล่าสุดอยู่ที่ 1.2800 เราตั้งซื้อ Sell limit order ล่วงหน้าไว้ที่ราคา 1.2850 (ราคาสูงขึ้น 50 จุด)  ถ้าราคาขึ้นมาถึง 1.2850  Order นี้จะถูก Sell ให้โดยอัตโนมัติ

Buy Stop
ใช้ในกรณีที่ เราคาดหวังว่าราคาจะขึ้นต่อไปอีก ในระดับราคาที่เราตั้งค่าไว้

ตัวอย่างเช่น  EURUSD ราคาล่าสุดอยู่ที่ 1.2800 เราตั้งซื้อ Buy Stop order ล่วงหน้าไว้ที่ราคา 1.2850 (ราคาสูงขึ้น 50 จุด)  ถ้าราคาขึ้นมาถึง 1.2850  Order นี้จะถูก Buy ให้โดยอัตโนมัติ
Sell Stop
ใช้ในกรณีที่ เราคาดหวังว่าราคาจะลงต่อไปอีก ในระดับราคาที่เราตั้งค่าไว้

ตัวอย่างเช่น  EURUSD ราคาล่าสุดอยู่ที่ 1.2850 เราตั้งซื้อ Sell Stop order ล่วงหน้าไว้ที่ราคา 1.2800 (ราคาลดลง 50 จุด)  ถ้าราคาลงมาถึง 1.2800  Order นี้จะถูก Sell ให้โดยอัตโนมัติ


วิธีตั้งซื้อขายล่วงหน้าในโปรแกรม MT4


forex buy limit
คลิกที่รูปเพื่อขยาย
forex sell limit
คลิกที่รูปเพื่อขยาย

forex buy stop
คลิกที่รูปเพื่อขยาย
forex sell stop
คลิกที่รูปเพื่อขยาย


forex edit price
คลิกที่รูปเพื่อขยาย

forex cancel order
คลิกที่รูปเพื่อขยาย
Comments