วีดีโอสอนเทรดforex เริ่มต้น บทที่ 5

ห้อข้อการเรียนรู้

  • ประเภทของการส่งคำสั่ง ซื้อขาย, Stop Loss/Take Profit, Requote, Slippage, Gap, Gap level
  • พื้นฐานการใช้งานบัญชีทดลอง (Demo)
  • Platform ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเทรด และส่งคำสั่งซื้อขาย
  • โปรแกรม Partnership และ โปรแกรม IB (Introducing Broker)
  • ประเภทของ Broker

บทความอื่นที่น่าสนใจ