วีดีโอสอนเทรดforex เริ่มต้น บทที่ 4


หัวข้อการเรียนรู้

  • พื้นฐานในการส่งคำสั่งซื้อขาย
  • พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MetaTrader 4
  • Balance,Equity,Free margin, Profit และ Loss คืออะไร
  • Margin level, Margin call, Stop out, Swap, Liquidity และ Volatility คืออะไร