Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2015

การลงทุนในตลาด Forex

การลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  หรือที่เรียกกันว่า ตลาด forex
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่มนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนรวดเร็วทันใจ ไม่ต้องเสียเวลารอคอยนานๆ คือสามารถรู้ผลของการลงทุนได้เลยว่า กำไร หรือขาดทุน ภายในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ

การลงทุนให้มีกำไรยั่งยืน

ในการที่เราตัดสินใจจะลงทุนกับธุรกิจอะไรชักอย่าง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีผลกำไรอย่างยั่งยืน มีปัยจัยสำคัญที่จะต้องนำมาประกอบการในพิจารณาคือ

เป็นธุรกิจอะไร มีลักษณะเด่นเฉพาะ ผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร  พันธกิจ หรือเป้าหมายอนาคตที่วางไว้กำหนดรูปแบบในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองสามารถใช้เครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์ในการตัดสินใจ
ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร เราก็ต้องหาทำเล เมื่อเราได้ทำเลดีแล้ว ก็ต้องเลือกกลุ่มผู้บริโภค แล้วเลือก อาหารที่เป็นที่นิยมของคนกลุ่มนั้น หลังจากที่เราได้ศึกษาค้นคว้า

ทำไมพนักงานประจำถึงสนใจลงทุนในตลาด Forex มากกว่าหุ้น

Forex เป็น การลงทุนในรูปแบบหนึ่งที่หนุ่มสาว Office ให้ความสนใจและเข้ามาลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก เป็นการลงทุนที่ไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนมากถึงหลักแสน เหมือนในตลาดหุ้น เหตุผลหลักๆ ที่ Forex เหมาะกับ มนุษย์เงินเดือน หรือพนักงานประจำคือ

1. ตลาดเปิด 24 ชั่วโมง 5 วัน ต่อสัปดาห์  สามารถเข้ามา เทรดได้ หลังเลิกงาน ซึ่งเป็นเวลาที่ตลาดในต่างประเทศเปิดซื้อขายกันอยู่พอดี

Downloads

โปรแกรมใช้สำหรับเทรด MetaTrader 4

กรุณาเลือกดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัตการที่คุณใช้   Windows  >> Download   ios/ipad/iphone >> Download   Android  >> Download

คลิกดาวโหลดที่ไอคอนด้านล่างTemplate MetaTrader 4
download