Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2017

เลเวอเรจ forex คืออะไร

Leverage (เลเวอเรจ)  คือ ความสามารถในการก่อหนี้ ซึ่งฟังดูแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ถ้าจะอธิบายให้มองเห็นภาพมากขึ้น มันก็คือ ตัวขยายขนาดของเงินลงทุนเรา คือการใช้เงินจำนวนเล็กน้อย โดยโบรคเกอร์จะเพิ่มขนาดของจำนวนเงินลงทุน(ให้ยืม) ซึ่งจะมีให้เลือกว่าจะใช้ leverage เท่าไร

ยกตัวอย่าง
เมื่อคุณซื้อ 1,000 หุ้น  ที่ราคา หุ้นละ 10 $
คุณต้องใช้เงิน 10,000$ เพื่อเทรด  บางโบรกเกอร์สามารถให้คุณยืมเงินเพื่อเทรดสูงถึง 50-80% ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด แทนที่คุณจะใช้เงิน 10,000$ แต่คุณกลับใช้แค่ 5,000-8,000 $ เท่านั้น  สิ่งนี้แหละที่ทำให้เทรดเดอร์ สามารถซื้อหุ้นได้มาก โดยใช้เงินเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ทางโบรกเกอร์ก็จะชาร์จกำไรจากการยืมของคุณ   ในตลาด Forex ก็ใช้หลักการณ์นี้เช่นกัน

แต่โบรกเกอร์ forex ให้คุณยืมได้ถึง 99 % ของทั้งหมดเพื่อให้คุณเทรด และคุณก็ใช้เงินทุนเพียงแค่ 1 % เท่านั้น ถ้าคุณต้องการเทรด 1,000$ คุณใช้เงินทุนเพียงแค่ 10 $ เท่านั้น นี่คือความแตกต่างระหว่างตลาดหุ้นกับตลาด forex อีกทั้ง ตลาด forex ไม่ชาร์จกำไรจากการยืมของคุณอีกด้วย


ตัวอย่าง ค่า Leverage ที่มีให้เลือกกันทั่วไป