Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2016

เมื่อดอกเบี้ยเงินฝากต่ำลงทุนอะไรดี

ในภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฉะลอตัวแบบนี้ คนมีเงินก็ควรคำนึงถึงการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์
ทำไมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ถึงปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากการลดดอกเบี้ยเงินฝาก จุดประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเมื่อดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ ดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะต่ำลงมาด้วย เมื่อดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ คนจะสนใจการกู้เงินมาลงทุนทำธุรกิจมากขึ้น และแบกรับภาระดอกเบี้ยน้อยลง เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจขยายตัวได้ดีขึ้น